[ Webhosting profitux.cz ]

Připravuje se:Hasič nikdy neví, v kolik se vrátí, ani jestli se vůbec vrátí.
Jezdíme tam, odkud vy utíkáte.
Prožíváme a zachraňujeme osudy druhých a sami máme osudy vlastní.Poslední aktualizace: 10.12.2015Z důvodu omezené kapacity serveru nebudou zde uloženy všechny pořízené fotografie z aktivit sboru,
ale vždy jen pár nejlépe vystihujících danou činnost. Tato aplikace je ve vývoji, proto prosím omluvte
případné chyby a nedokonalosti (případné návrhy na zlepšení nebo hlášení chyb posílejte E-mail: hasicichynava@profitux.cz)

Sbor dobrovolných hasičů Chyňava